WYDAJNE FORMY OGRZEWANIA

Pompy ciepła

Pompy ciepła stanowią doskonałe źródło ekologicznego ciepła dla domu. Ich największym atutem jest bez wątpienia obniżenie opłat zarówno za ogrzewanie domu czy basenu, jak i ogrzewanie wody użytkowej. Są to urządzenie praktycznie bezobsługowe, których parametry można ustawiać za pomocą sterownika czy aplikacji. Ponad to, zastosowanie pompy ciepła jako źródła ogrzewania sprawia, że nowopowstające budynki nie muszą posiadać komina czy miejsca na składowanie opału.

OGRZEWANIE BUDYNKUCIEPŁA WODA UŻYTKOWAWODA BASENOWA

Ogrzewanie budynku

Pompy ciepła PCCO/PCOP

Jak działają pompy ciepła?

Zasada działania pompy ciepła opiera się o wykorzystanie właściwości czynników chłodniczych (ziębniczych). Potrafią one wrzeć w bardzo niskich ujemnych temperaturach, a więc mogą efektywnie odbierać ciepło np. z gruntu, wody lub bezpośrednio z powietrza atmosferycznego. Dodatkowo czynnik jest sprężany w sprężarce pompy ciepła. Zwiększa się wówczas jego temperatura i ciśnienie, co można już wykorzystać do oddawania ciepła do wody grzewczej, basenowej czy też użytkowej.

Większa część ciepła odbierana przez czynnik grzewczy (czasem błędnie nazywanym freonem) pochodzi z otoczenia. Tak zwanym dolnym źródłem ciepła może być powietrze, grunt lub woda. Pompa ciepła wymaga zasilania energią elektryczną dla pracy sprężarki zapewniającej działanie obiegu chłodniczego. Jest to więc urządzenie zaliczane do najbardziej efektywnych energetycznie i wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE).

Ile prądu zużywa pompa ciepła?

Jednym z najczęściej zadawanych pytań jest pytanie, ile prądu zużywa pompa ciepła? Przekłada się to wprost na koszty eksploatacji obciążające budżet domowy. Około 95% energii zużywana jest przez pracującą sprężarkę, pozostała część przez wentylator i pompę obiegową. Na podstawie rzeczywistych pomiarów zużycia energii elektrycznej w domach z pompami ciepła, można określić, że jest to zwykle wartość pomiędzy 10, a 20 kWh/m2 rocznie. Jest to zużycie energii przez pompę ciepła pracującą dla potrzeb ogrzewania domu oraz podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Wyższe wartości dotyczą starszych budynków o niskim standardzie izolacji cieplnej. Niższe z kolei – budynków niskoenergetycznych oraz pasywnych.

Pompa ciepła MONOBLOK czy SPLIT?

Coraz większą popularnością na rynku cieszą się pompy ciepła typu powietrze-woda. Są one oferowane w dwóch podstawowych typach: MONOBLOK lub SPLIT. Zasadnicza różnica polega na tym jaki czynnik roboczy krąży w obiegu pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną. W pompach ciepła typu SPLIT stosowany jest czynnik chłodniczy (ziębniczy) np. R410A lub R32. Wymaga to wykonania połączenia rurami miedzianymi pomiędzy jednostkami pompy ciepła. Obieg jest następnie wypełniany czynnikiem chłodniczym. Zaletą rozwiązania jest ochrona przed zamarzaniem na poziomie konstrukcyjnym, ponieważ czynnik chłodniczy nie zamarznie w występujących normalnie temperaturach zewnętrznych. Montaż pompy ciepła SPLIT wymaga jednak dodatkowych kwalifikacji tzw. uprawnień FGAZ, które musi posiadać instalator. Prowadzenie prac montażowych wymaga też specjalistycznych narzędzi. To wszystko może wpływać na podwyższenie kosztów montażu i serwisu pompy ciepła typu SPLIT.

Pompa ciepła MONOBLOK jest z kolei urządzeniem grzewczym, w którym obieg chłodniczy mieści się wyłącznie w jednostce zewnętrznej. Jest to więc zamknięty hermetyczny układ, który nie wymaga żadnej ingerencji podczas montażu. Dzięki temu montaż pompy ciepła MONOBLOK jest szybszy i prostszy w przebiegu, nie wymaga dodatkowych kwalifikacji czy uprawnień jak w przypadku pomp ciepła SPLIT.

Powietrzne pompy ciepła MONOBLOK mogą pracować bezpośrednio z wodą grzewczą, którą podłącza się wprost do jednostki zewnętrznej. Muszą być one zabezpieczone przed zamarzaniem na wypadek nieprzewidzianych przerw w zasilaniu energią elektryczną. Większość rozwiązań opiera się na zastosowaniu dodatkowego obiegu z glikolem pomiędzy jednostką zewnętrzną i wewnętrzną. Wymusza to jednak konieczność zainstalowania dodatkowego osprzętu – wymiennika ciepła i pompy obiegowej. A to podnosi koszty inwestycji i eksploatacji.

Ciepła Woda Użytkowa

Pompy ciepła PCWU

Powietrzne pompy ciepła

W ostatnich latach zauważalna staje się dominacja pomp ciepła typu powietrze-woda. Wykorzystanie powietrza jako dolnego źródła ciepła jest korzystne ze względów ekonomicznych i technicznych. Tak zwana powietrzna pompa ciepła jest standardem w przypadku urządzeń tego typu przeznaczonych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Większość z nich posiada zintegrowany podgrzewacz wody zazwyczaj 200 lub 300-litrowy, ale w ofercie znajduje się także modułowa pompa ciepła przeznaczona do bezpośredniego połączenia z istniejącym już podgrzewaczem wody.

Zabudowa pompy ciepła CWU jest bardzo prostą czynnością niewymagającą zazwyczaj szerszego zakresu prac budowlanych i montażowych. Pompy PCWU z oferty firmy Hewalex są przystosowane zarówno do pobierania powietrza wprost z pomieszczenia, jak i do niezależnego pobierania go z zewnątrz poprzez podłączenie rury wentylacyjnej do króćca powietrza. Powietrze usuwane z pompy ciepła CWU oddając ciepło zostaje schłodzone o kilka- kilkanaście stopni i dzięki temu może być wykorzystane do okresowego chłodzenia pomieszczeń. To praktycznie bezpłatna forma chłodzenia, ponieważ odbywa się bez dodatkowych kosztów, przy okazji normalnej pracy pompy ciepła podgrzewającej wodę. Czas pracy pompy w ciągu dnia jest zależny odzapotrzebowania wody i mocy grzewczej urządzenia, ale zwykle trwa od 5 do 10 godzin.

Dobór pompy ciepła powietrze/woda do wody użytkowej

Dobór pompy ciepła CWU jest dokonywany w sposób wskaźnikowy. Wersje z podgrzewaczem 200 litrów są zwykle stosowane dla rodzin maksymalnie 4-osobowych, a 300 litrów dla rodzin maksymalnie 6-osobowych. Oprócz tego można dokonać wyboru mocy sprężarki. Jeżeli oczekiwania komfortu są wyższe to wersja o mocy całkowitej 2.5 kW zapewni o około 25% krótszy czas nagrzewania wody niż wersja o mocy 1,8 kW. Dodatkowo wbudowana wewnątrz podgrzewacza wody grzałka elektryczna zapewni w razie potrzeby podgrzewanie w trybie awaryjnym lub komfortowym.

Powietrzna pompa ciepła typoszeregu PCWU oferowana jest w wersji wykonania podgrzewacza ze stali emaliowanej. Jest to uznawane za sprawdzone tradycyjne rozwiązanie cechujące się odpornością na szereg trudnych warunków pracy. Należy zaznaczyć, że stal nierdzewna nie stanowi bezwarunkowej trwałości, gdyż tak samo jak inne materiały wymaga zachowania zalecanych przez producenta warunków eksploatacyjnych, m.in. pod względem twardości wody. Poza tym na rynku wykorzystuje się bardzo wiele gatunków stali nierdzewnej, o różnym przeznaczeniu i stopniu odporności na niekorzystne warunki eksploatacji.

Woda basenowa

Pompy ciepła PCWB (Basen)

  • Wysoki komfort i niskie koszty korzystania z wody basenowej
  • Szczególnie wysoka efektywność pracy COP
  • Łatwe i szybkie prace montażowe – bezpośrednie podłączenie wody
  • Estetyczna i odporna na warunki zewnętrzne obudowa pompy ciepła
  • Łatwy demontaż dla przechowywania urządzenia po sezonie pracy

Skorzystaj z pomocy naszych doradców. Stwórz swój własny

SYSTEM OGRZEWANIA POMPĄ CIEPŁA

doradztwo i montaż