POMIARY

Audyt efektywności oświetlenia

Audyt oświetlenia jest bardzo ważnym procesem, wspierającym decyzję o modernizacji oświetlenia. Wykonujemy audyty efektywności energetycznej oświetlenia w oparciu o inwentaryzację sprzętu oświetleniowego dokonaną w trakcie wizji lokalnej. Nasi specjaliści zbierają informacje na temat sposobu pracy zakładu – specyficznych wymagań wynikających z charakteru jego pracy, a także analizują dostępną dokumentację techniczną. Pozyskane informacje służą do stworzenia propozycji modernizacji systemu oświetlenia ściśle dostosowanej do potrzeb zakładu. Pozwala ona obniżyć koszty energii elektrycznej oraz poprawić bezpieczeństwo pracowników.

PROJEKTFINANSOWANIEREALIZACJA

ANALIZA I PROJEKT

Projekt fotometryczny

Kluczowym elementem audytu oświetlenia są obliczenia fotometryczne dla różnych wariantów inwestycji. Z tych obliczeń wynika jaka forma modernizacji oświetlenia przyniesie największe korzyści. Może to być wymiana źródeł światła na bardziej efektywne. Może to być również wymiana opraw lub wymiana opraw wraz ze zmianą rozmieszczenia. 

WYGODNE

Finansowanie

Przy realizacji modernizacji oświetlenia ze środków własnych, jest możliwość pozyskania wydatkowych środków wykorzystując system białych certyfikatów. W przypadku modernizacji oświetlenia można również starać się o dofinansowanie ze środków publicznych krajowych i zagranicznych.

WSPÓŁPRACUJEMY Z NAJLEPSZYMI

Profesjonalne wykonanie

Współpracujemy z dostawcami technologii oświetleniowych oraz biurami projektowymi, które są w stanie rozwiązać każdy problem związany z oświetleniem i zaproponować rozwiązania zoptymalizowane pod kątem relacji nakładów inwestycyjnych do uzyskiwanych efektów oraz sprawdzić i potwierdzić zgodność zastosowanych rozwiązań i stanu istniejącego ze standardami i wymaganiami.