HomeMój Prąd 5.0
MÓJ PRĄD 5.0

Dla kogo?

Program dopłat adresowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby. O dopłatę z programu Mój Prąd 5.0 ubiegać się mogą prosumenci, rozliczający się w net-billingu. Rozliczający się w starym systemie, mogą otrzymać wsparcie zmieniając system opustów na net-billing.

W Mój Prąd 5.0 wyróżniono 3 grupy Wnioskodawców uprawnionych do ubiegania się o przyznanie dofinansowania:

 1. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.

   2. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na net-billing.

 3. Grantobiorcy (Wnioskodawcy) rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

a) mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.,

b) zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing,

c) do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie Mój Prąd.

MÓJ PRĄD 5.0

Co obejmuje dotacja?

Pierwsze trzy edycje wsparcia z programu Mój Prąd obejmowały wyłącznie instalacje fotowoltaiczne. Czwarta i piąta edycja programu ma na celu nie tylko propagowanie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, ale przede wszystkim jej efektywne wykorzystanie i bezpieczeństwo energetyczne. Program ma zachęcać Polaków do zwiększenia autokonsumpcji i magazynowania energii pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych.

Mój Prąd 5.0 poza finansowaniem fotowoltaiki oferuje dodatkowo środki na magazyny energii, ciepła oraz HEMS/EMS (inteligentne, domowe systemy zarządzania energią) czy też kolektory słoneczne. 

W dobie kryzysu energetycznego czy rosnących problemów z infrastrukturą sieciową, samowystarczalne gospodarstwa domowe, wytwarzające energię i w jak największym stopniu ją konsumujące, są wysoce pożądane.

MÓJ PRĄD 5.0

Ile dofinansowania?

W 5. edycji programu Mój Prąd prosumenci mogą liczyć na maksymalne wsparcie rzędu 58 tys. złotych. W ramach projektu można otrzymać dotację do 50% kosztów kwalifikowanych. Poniższa tabela przedstawia dokładne kwoty.

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):

 1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
 2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
  1. 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
  2. 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).
 3. Urządzenia dodatkowe:
  1. Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
   1. Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
   2. Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
   3. Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
   4. Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
   5. Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
  2. Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
  3. System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
  4. Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł
MÓJ PRĄD 5.0

Do kiedy można skorzystać?

Do tej pory, niezależnie od edycji programu, liczyły się wydatki na zakup i montaż instalacji poniesione jeszcze przed wystartowaniem naboru (nawet rok lub dwa). W Mój Prąd 5.0 liczą się wydatki poniesione od 01.02.2020 r.

Należy pamiętać, że rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data opłacenia pierwszej faktury lub paragonu imiennego). By otrzymać dofinansowanie inwestycja musi być zakończona. Za zakończenie przedsięwzięcia rozumie się przyłączenie mikroinstalacji i wszystkich pozostałych urządzeń wskazanych w wniosku o dofinansowane.

Edycja Mój Prąd Nabór Wydatki
I 30.08.2019 do 20.12.2019 r. od 23.07.2019 r.
II 13.01.2020 r. do 07.12.2020 r. (wyczerpanie budżetu) od 21.07.2019 r.
III od 1.07.2021 r. do 6.10. 2021 r. (wyczerpanie budżetu) od 01.02.2020 r.
IV od 15.04.2022 do 15.12.2022 r. (przedłużony) od 01.02.2020 r.
IV+ od 15.12.2022 r. do 31.03.2023 r. od 01.02.2020 r.
V od 22.04.2023 r. od 01.02.2020 r. do 31.12.2023 r.

Który program wybrać?

MÓJ PRĄD CZY CZYSTE POWIETRZE?

W programie Mój Prąd 5.0 w odróżnieniu od Czystego Powietrza nie obowiązują kryteria dochodowe (w Czystym Powietrzu dochód roczny beneficjenta nie może przekroczyć 135 tys. zł). Pieniądze na pompę ciepła w MP 5.0 przysługują nie tylko przy wymianie pieca na paliwo stałe, jak ma to miejsce w programie Czyste Powietrze, zatem o dotację mogą starać się także właściciele kotłów gazowych i innych źródeł ciepła. Należy pamiętać, że Czyste Powietrze nie obejmuje magazynów energii i HEMS, więc jeżeli zależy Ci na tych urządzeniach, korzystniejszą opcją będzie dla Ciebie Mój Prąd. Jeśli chodzi o kwoty wsparcia na fotowoltaikę czy pompy ciepła w programie Mój Prąd 5.0 są podobne do tych z podstawowego poziomu dofinansowania w programie Czyste Powietrze i obrazuje je poniższa tabela.

Mój Prąd 5.0 
kwota dotacji
Czyste Powietrze
kwota dotacji
fotowoltaika do 7000 zł do 6 000 zł
pompa ciepła gruntowa do 28 500 zł do 28 000 zł
pompa ciepła powietrze-woda do 12 600 do 12 600 zł
pompa ciepła powietrze-woda o podwyższonej klasie energetycznej do 19 400 do 19 400 zł
pompa ciepła powietrze-powietrze do 4 400 do 4 400

Nie można jednoznacznie stwierdzić który z programów opłaca się bardziej. Zależy to m.in. od rodzaju inwestycji oraz od poziomu dofinansowania na jakie kwalifikujesz się w programie Czyste Powietrze.